Welkom op onze nieuwe site 'Wakkere Mensen'

Een grote groep mensen is zich reeds sterk bewust van wat er gaande is,
terwijl de meeste sites zich richten op het 'wakker worden'
Via deze site wil ik graag mensen verenigen die reeds het licht uitdragen,
die willen werken met universele energie en dit willen delen met anderen
.

Het is aan ons, wakkere mensen, om anderen te begeleiden in hun ontwakingsproces. Ook is het ons doel om van deze wereld een betere plek te maken. Help ons door jouw ervaringen te delen en moedig anderen aan om door te zetten. Help anderen om zich te herinneren dat we allen verbonden zijn en één zijn met het universum.

Heel erg lang zijn we in slaap gehouden, we waren individuen die werden geleefd door een maatschappij. Het niveau van bewustzijn op onze planeet was zo achteruitgegaan, vooral wat betreft onze verbinding met alles rondom ons. We kwamen zelfs op een punt waar we ons volledig afgescheiden voelden van alles en iedereen. Onze maatschappij was er in geslaagd om ons 'in slaap' te houden, om ons afhankelijk te maken, om zo controle te kunnen houden over ons denken en doen.

Gelukkig is er een nieuwe tijd aangebroken en zijn we ons steeds meer bewust geworden van de waarheid. Ik wil hier niet alleen ruimte maken voor het groeiende spirituele bewustzijn, maar ook voor de bewustwording op maatschappelijk vlak.

Spirituele bewustwording
Door ons meer bewust te worden van onszelf, onze gevoelens en onze verbindingen met het geheel zijn we er in geslaagd om het contact met ons ware Zelf te herstellen. We staan nu veel meer open voor alles rondom ons en zijn in staat om te handelen vanuit ons gevoel. Dit heeft ons teruggebracht naar ons liefdevolle Zelf, waardoor de drang om licht, liefde en waarheid te verspreiden erg groot is geworden.
Door het ontwaken hebben we ons bewustzijn teruggevonden en zijn we ons gaan herinneren dat we een heel mooie verbinding hebben met het universum, dat staat voor éénheid en helderheid.

Algemene bewustwording
De sluiers worden steeds dunner en de waarheid komt naar boven. Voor al wie reeds is ontwaakt is het erg duidelijk hoe onze maatschappij ons nog steeds probeert te beïnvloeden via media en internet. Gelukkig is het tij reeds gekeerd en zijn er al heel wat mensen die de connectie met zichzelf hebben hersteld. Door onze open blik en door afstand te nemen zijn we er in geslaagd om verder te kijken dan datgene wat ons wordt voorgehouden.

Steeds meer kinderen groeien op met een verhoogd bewustzijn, ondanks de vele pogingen (vooral van de medische wereld) om hen klein te houden. Het is aan ons om deze kinderen aan te sporen om in contact te blijven met hun open bewustzijn.
Voor vele volwassenen is een trauma of ziekte de aanleiding geweest om verder te kijken dan wat er te zien is, waardoor het ontwaken in gang is gezet. Het wakker worden is voor velen nodig geweest om te genezen of om dingen te verwerken. Wanneer je in staat bent om het grotere geheel te zien, dan ga je compleet anders in het leven staan wat dan weer een enorm positieve invloed heeft op je welzijn.

Het bewustwordingsproces
Ontwaken en de verbindingen herstellen met jezelf en alles om je heen is al een heel proces, waar intussen al velen doorheen zijn gegaan en wat best confronterend en vermoeiend kan zijn geweest. Maar iedereen zal het met me eens zijn dat het 'wakker worden' niet zomaar gebeurt. Er is een reden: het is aan ons om onze wereld naar een hoger niveau te tillen en dat vraagt om actie.
Eens je als ziel beseft dat alles en iedereen met mekaar in verbinding staat dan besef je dat jij een invloed zal hebben op ons bestaan. Sommigen doen dit reeds door individueel mensen te begeleiden in hun persoonlijke proces, anderen geven workshops of brengen mensen op een andere manier samen. Ook via internet vinden mensen mekaar en wordt er heel wat informatie uitgewisseld.
Van zodra je die liefdevolle en eerlijke vibratie hebt trek je ook automatisch mensen aan die stilaan wakker worden, of op het punt staan om te ontwaken. In je zoektocht heb je nu eenmaal nood aan mensen die je in liefde benaderen en je ondersteunen in je groeiproces.
Dit hele ontwakingsproces is erg mooi en bevrijdend, maar als ziel ga je door heel wat moeilijke fases. De confrontatie met de werkelijkheid kan hard zijn, en het herstellen van het contact met jezelf en anderen gaat niet vanzelf. Het is ook enorm frustrerend en teleurstellend als je beseft dat steeds minder mensen je begrijpen en dat een groot deel van je kennissenkring nog in een diepe slaap is. Relaties met vrienden en familie kunnen hierdoor worden beëindigd, maar ook dat is dan weer een stap die moet worden gezet om je helemaal vrij te maken van negatieve invloeden. Het is erg pijnlijk om mensen te 'verliezen', vooral als je beseft dat er niet veel vrienden meer overblijven aan het eind van de rit.
Ook is het niet makkelijk om nog mee te draaien in onze samenleving, omdat alles in vakjes wordt geplaatst en regels nog steeds veel mensen belemmeren om te groeien.
Eens je bewustzijnsproces is begonnen zal je regelmatig nieuwe energieën voelen of waarnemen die je dan weer naar een hoger niveau tillen. Maar daarover later meer.


Ook een webshop starten op EasyWebshop.be

Gratis uitproberen